BAŞKANIMIZIN MESAJI

Saygıdeğer Üyelerimiz;

 

Malkara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu, Meclisi ve Personeli ile birlikte yoğun bir çalışma dönemini geride bıraktık. Geride bıraktığımız bu çalışma döneminde ilgili yasal düzenlemelerin bize verdiği görev, yetki ve sorumlulukların yanı sıra; İlçemizin ekonomik sosyal ve kültürel konularda üyelerimizi ilgilendiren birçok konuda Borsa olarak çözümün bir parçası olmaya çalıştık. Köklü ve güçlü tarımsal üretim potansiyeli geçmişine sahip olan İlçemiz, gerek yurt içi büyük pazarlara olan yakınlığı gerekse de coğrafi konum ve ulaşım olanaklarının verdiği üstünlüklerle yurt dışı pazarlara olan yakınlığı, uygun yatırım ortamı, yetişmiş iş gücü ve kurulu bulunan tarıma ve hayvancılığa dayalı sanayi altyapısıyla tüm zorlukların üstesinden gelebilecek deneyim ve birikime sahiptir.

 

Malkara Ticaret Borsası olarak, İlçemizdeki tarım ve ilgili sektörlerin ve bunun içinde bulunan üretici, tüccar ve tarıma dayalı sanayi tesislerinin ihtiyaç duyduğu stratejik yatırımların içerisinde yer alan Lisanslı Depoculuk ile Ürün İhtisas Borsası faaliyetlerinin yaygınlaşması için daha fazla gayret sarf ederek Borsamızın vizyonu doğrultusunda, Trakya Tohum AŞ, TMO-TOBB LİDAŞ’a ve Türkiye Ürün İhtisas Borsası’na ortak olunmuştur. İlçemizde, borsamızın ana faaliyet konusunu oluşturan tarım ürünleri, et, süt ve süt ürünlerinin üretim, ticaret ve mamul ürüne dönüştürülmesi süreçlerinde gerçekleştirilecek olan çalışmaların bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yakın takipçisi olacağız.

 

Tarımsal ve hayvancılıktaki üretim potansiyelimiz ile bu ürünlerin pazarlaması ve mevcut sanayi tesislerinin daha yukarı seviyelere taşınması ve daha güçlü bir konuma kavuşabilmesi için hepimize büyük görevler düşmektedir. Bunu İlçemizin tüm dinamikleri ile el birliği ve ortak akılla daha çok çalışıp gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki süreç yeni projelerimiz şekillenip hayata geçirileceği bir dönem olacaktır.

 

Borsa olarak yaptığımız çalışmalarda hep yanımızda hissettiğimiz Borsamız siz Değerli Üyelerine, Meclisimize, Yönetim Kurulumuza, Disiplin Kurulu Üyelerimize ve Personelimize teşekkür ediyorum.

 

ATİLA AYAZ

Yönetim Kurulu Başkanı

Yukarı çık.