HİZMET STANDARTLARI

MALKARA TİCARET BORSASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

HİZMETİN BEDELİ (TL.)

1

BORSAYA KAYIT OLMA

GERÇEK KİŞİLER İÇİN :

Kayıt için müracaat edilen tarihten sonraki ilk Yönetim Kurulu Toplantısında (En Geç 15 Gün)

DERECELERE GÖRE:

FevkaladeDerece:3000.-  Birinci Derece:2500.-  İkinci Derece:2400.-Üçüncü Derece:2300.- Dördüncü Derece:2200.-

1.Borsa kayıt beyannamesi

2.Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da sicil tasdiknamesi.

3.Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği

4.Noter tasdikli imza sirküleri

5.İkametgâh ilmühaberi

6.Üç adet fotoğraf

7.Vergi levhası

8.Mevzuatla istenen veya Birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler

TÜZEL KİŞİLER İÇİN :

1.Borsa kayıt beyannamesi

2.Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da sicil tasdiknamesi.

3.Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri

4.Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği

5.Temsilcilerin üç adet fotoğrafı

6.Temsilcilerin ikametgâh ilmühaberi

7.Vergi levhası

8.Mevzuatla istenen veya Birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler

2

BORSADAN KAYIT SİLDİRME

1.Yetkili kişi tarafından yazılmış kayıt sildirme dilekçesi

Kayıt silme için müracaat edilen tarihten sonraki ilk Yönetim Kurulu Toplantısında (En Geç 15 Gün)

BEDELSİZ

2.Vefat halinde, varisler tarafından yazılmış kayıt sildirme dilekçesi

3.Vergi dairesince düzenlenen işyeri kapama tutanağı sureti

4.Gerekli görülecek diğer belgeler

3

ALIM-SATIM TESCİL İŞLEMLERİ

1.Alım tescilleri için müstahsil makbuzlarına ait dip koçanı veya fotokopisi

15 Dakika

 

2.Alım tescilleri için stopaj borcu olmadığına dair belge

Tescil Ücreti Oranı:% 0,2

3.Satış tescilleri için faturalara ait dip koçanı veya fotokopisi

 

4.İthalat tescilleri için gümrük beyannamesi veya fotokopisi

İhracat Tescilleri Bedelsiz.

5.İhracat tescilleri için faturalara ait dip koçanı veya fotokopisi.

 

6.Firma kaşesi

 

7.Gerekli görülecek diğer belgeler

 

4

SALON SATIŞI

1.Kayıt için satıcı nüfus cüzdanı veya fotokopisi

120 Dakika

Sadece Analiz Ücreti:50.-TL.

2.Araç ile gelmiş ve usulünce alınmış numunenin ön analiz sonucu

5

HUBUBAT ANALİZİ

1.Kayıt için satıcı nüfus cüzdanı veya fotokopisi

120 Dakika

50.-TL.

2. En az 2 kg. usulünce alınmış homojen numune

6

YAĞLI TOHUMLAR ANALİZİ

1.Kayıt için satıcı nüfus cüzdanı veya fotokopisi

5 Dakika

50.-TL.

2.En az 1 kg. usulünce alınmış homojen numune

7

TARTI İŞLEMLERİ

1.Tartımı yapılacak olan araç

5 Dakika

Traktör vb. :50.-TL.

Kamyon :75.-TL.

Tır :100.-TL.

Yukarı çık.