POLİTİKALAR

STRATEJİK YÖNETİM POLİTİKASI

Malkara Ticaret Borsası kurumun sahip olduğu kaynaklar, yetenek ve yetkileri, paydaşlarının görüşleri, değişen dünya ve çevre koşullarına uygun olarak kullanır, buna uygun stratejiler ve hedefler geliştirerek akılcı bir şekilde yönetir.

FİNANSAL POLİTİKA

5174 sayılı kanunun vermiş olduğu yetki ile elde ettiği gelirleri, şeffaflık, ihtiyatlılık, verimlilik, risk yönetimi ve muhasebe kurallarına uygun harcar. Kaynaklarını üyeleri ve toplumun ihtiyaç ve beklentileri ile kurumun sürekliliği için kullanır.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Borsamız insan kaynaklarını; uygun işe uygun çalışan ilkesi ile belirler, onların beceri ve yetkinliklerini geliştirir, takım çalışmasını ve motivasyonu yüksek tutarak çalışan memnuniyetini artırır. 

Personelinin, kurum kaynaklarının doğru kullanması, üye ve çözüm odaklı, sosyal ve çevreye karşı duyarlılığı yüksek insanlar olmaları için çalışır.

MEDYA VE DİJİTAL İLETİŞİM POLİTİKASI 

Üyeleri ve paydaşlarına; kurumda üretilen bilgileri ve yürütülen çalışmaları yazılı, görsel ve dijital medyayı kullanarak hızlı ve doğru bir şekilde iletir.

ALTYAPI VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ POLİTİKASI

Üyelerinin ticari hayatlarına katkı sağlamak için modern borsacılık işlemlerini yürüten borsamız; gelişen bilgi teknolojilerini örnek olarak kullanır. Bilgi güvenliği ve risk analizi ilkelerine göre raporlar, teşvikler, destekler ve benzeri yayınları paylaşarak, dijital alanda güven ortamını yaratır.

ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKASI 

“Üye olmadan borsa olmaz” anlayışını benimseyen borsamız, üyelerinin istek, talep, beklenti ve önerilerine uygun faaliyetler planlar ve gerçekleştirir. Değişen çevre ve rekabetçi ortam koşullarına göre yaptığı faaliyetleri geliştirir ve kendini sürekli iyileştirir.

KALİTE VE AKREDİTASYON POLİTİKASI

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi şartlarına uygun olarak, yaptığı işte ve verdiği hizmette kendini sürekli iyileştirmeyi ilke edinmiş bir borsa olarak, 5174 sayılı kanunun öngördüğü hizmetleri, süreç bazlı yaklaşımla, üyelerine ve diğer dış paydaşlarına sunarak, örnek çalışmalar yürütür.

RİSK YÖNETİMİ POLİTİKASI

Malkara Ticaret Borsası belirlediği strateji ve hedef için; temel değerlerine uygun olarak varlıklarının değerlerini korumayı, bu varlıkları ve süreçlerdeki verimliliği arttırmayı ve buradan gelecek olası riskleri etkin bir şekilde yönetmeyi ve bu riskleri bertaraf etmeyi hedeflemiştir.

SOSYAL VE ÇEVRESEL SORUMLULUK POLİTİKASI

Borsamız insanın ve toplumun geliştirmesi, doğanın ve doğal kaynakların korunması ve iyileştirilmesi için, sosyal ve çevresel faaliyetlerde sorumluluk alır.

Yukarı çık.