POLİTİKALAR

Kalite Politikası

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi şartlarına uygun olarak, yaptığı işte ve verdiği hizmette kendini sürekli iyileştirmeyi ilke edinmiş bir borsa olarak, 5174 sayılı kanunun öngördüğü hizmetleri, süreç bazlı yaklaşımla, üyelerine ve diğer dış paydaşlarına sunarak, örnek çalışmalar yürütmektir.

Kurumsal Değerlerimiz

 • Üye Memnuniyeti ve Gizliliği Sağlayan,
 • Eşit, Örnek ve Tarafsız Hizmet Verebilen,
 • Personel Memnuniyetini ve Ekip Çalışmasını Destekleyen,
 • Sosyal Sorumluluk Bilinci içerisinde, Yenilikçi ve Gelişmeye Açık
 • Örnek, Güvenilir ve Kurumsal Odaklı.

Mali Politikamız

5174 sayılı kanunun vermiş olduğu yetki ile üyelerinden almış olduğu; kayıt ücreti, yıllık aidat, muamele tescil ücreti, yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretler, belge bedelleri, bağış-yardım ve sair gelirlerden oluşan kaynakları ile kanunda belirtilen kuruluş amaçlarını yerine getirmek.
Özellikle borsanın mali yapısını;

 • Süreklilik ve ölçülebilirlik esaslı, 
 • Gelir ve giderlerini belgelerle tanımlayan,
 • Şeffaflık ve tarafsızlık ilkesine uygun, 
 • Planlama ve bütçelemede tutarlılığı gözeten,
 • Mali risk yönetimi, tasarruf ve ihtiyatlılık gibi muhasebe kurallara uygun olarak,
 • Üye ihtiyaçları ve beklentileri karşılamaya yönelik, ilçe ekonomik hayatına katma değer sağlayan harcamalar yaparak yürütmek.

İnsan Kaynakları Politikamız

 • Personelin borsanın Stratejik hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak her türlü etkinliği planlamak,
 • Borsa kurumsal yapısına, sorumluluk ve yetki sahibi, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen personel kazandıran ve adil bir işe alma ile istihdam sağlamak,
 • Çalışanları ile birlikte yönetim için şeffaf ve açık bir politika izlemek,
 • Personel öneri ve beklentilerini dikkate almak,
 • Personel ve kurumumuz arasında sadakat bağını güçlendirmek için çalışanların maddi ve manevi haklarını gözetlemek, 
 • Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği yaratarak, yüksek performansı ödüllendiren, beklenenin altında kalan performansın gelişmesine destek olmak,
 • Üye memnuniyetini arttırmanın çalışan memnuniyetinden geçtiğinin bilinci içerisinde davranmak.

Üye İlişkileri Politikamız

 • Kalite ve Akreditasyon standartlarına uygun olarak, verdiği hizmeti daha ileri bir seviyeye taşıyıp üyelerine sunmak,
 • Üye memnuniyetini ön planda tutmak,
 • Üyelerin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek onlara ve çalışanlarına eğitimler ve etkinlikler düzenlemek,
 • Üyelerimizin şikâyet, talep ve sorunlarını değerlendirmek ve çözüm önerileri geliştirmek, onlar adına lobicilik faaliyetlerini yürütmek,
 • Olası üye ihtiyaçları doğrultusunda hızlı ve etkin çözümler üretebilmek,
 • Üyelerimizin sosyal, ticari faaliyetlerine katkı sağlayacak faaliyetler yürütmek.

Haberleşme ve Yayın Politikamız

Üyelerimize ve paydaşlarımızla; onların tercih ettikleri iletişim araçları başta olmak üzere sürekli iletişimi sağlayarak, kurumda üretilen bilgileri ve yürütülen çalışmaları, tüm teknolojik olanakları ile yazılı, görsel ve sosyal medyadan yararlanmak. Hızlı ve doğru bir şekilde bilgi paylaşımını ve iletişimi  sağlamaktır.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikamız

Üyelerimizin ticari hayatlarına katkı sağlamak ve modern borsacılık işlemlerinde, teknolojiyi yakından izleyecek, yeni, uygun, güvenli ve çevreye duyarlı teknolojileri kendimiz ve üyemizin kullanımını sağlamak.Elektronik ortam, dijital arşiv, web gibi bilgi sistemlerinde kurumun stratejik hedefleri doğrultusunda, ekonomik raporlar, teşvikler, destekler ve benzeri yayınları paylaşarak, bilgi işlem teknolojilerinde güven ortamını yaratmak.

Yukarı çık.