TARİHÇEMİZ

GENEL HATLARIYLA MALKARA TİCARET BORSASI

KURULUŞ :

Borsamız, 04 Temmuz 1957 tarihinde zamanın önde gelen Tüccarları eliyle kuruluşu ile ilgili belgeler Ticaret Bakanlığı’na sunularak kuruluş sağlanmış ve 1958 yılı başında faaliyetine başlamıştır.

MALKARA TİCARET BORSASI, 5174 Sayılı  “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu” gereği üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplin ahlak ve dayanışmayı korumak ve 5174 sayılı kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur.

 

TARİHÇE VE MEVCUT DURUM :

İlçemizin, Gazibey Mahallesi Tevfikbey Caddesinde kiralık bir yer bularak faaliyetine başlayan Malkara Ticaret Borsası daha sonraları kiracısı bulunduğu yeri satın alarak restore etmiş ve 1992 yılına kadar bu binada hizmetini sürdürmüştür. 1992 Yılında eski bina yıkılarak 4 katlı yeni bir hizmet binası yapılmıştır. Bahse konu binada hizmetini sürdürürken, tartı ve laboratuvar hizmetlerini farklı yerlerde halkımıza sunmuştur.

2003 yılında yeniden yapılanmaya gitmiş ve Yeni Sanayi Sitesi yanında almış olduğu 48 dekarlık arazinin ifrazını yaptırarak 30000 metrekarelik alan üzerine tüm hizmetlerin bir arada verildiği modern bir bina yapmış ve 2004 yılı haziran ayında yeni ve modern binasında gerek tüccarlara ve gerekse yöremiz üreticilerine hizmet vermeye başlamıştır.

 

Yeni binamızda 100 kişilik satış salonu, toplantı ve çalışma odaları, laboratuvar ve tartı tesisleri bir arada bulunmakta olup, hizmet binası kapalı alanı 1460 metrekaredir. Borsanın yeni hizmet binasında tüm üretici ve tüccarlara son sistem laboratuvar hizmetlerinin yanı sıra, günün 24 saati tartı hizmetleri sunulmaktadır.

Gelişen ve değişen günümüz ekonomisine ayak uydurmak için Borsamız öncülüğünde mülkiyetinde bulunan 18000 metrekarelik arsası S.S. Malkara Zahireciler Sitesi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifine satılarak ilçemiz tüccarlarının 28 adet depo yapmaları sağlanmıştır. Bununla yetinmeyip 2005 yılında 12 adet büro ve 2013 yılında 12 adet depo ile 6 adet büro daha inşa edilerek üyelerimize kiralanmış ve Borsamızın çalışma alanı tam bir Kompleks halini almıştır.

Borsamız organları; Borsa Meclisi, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kuruludur. Bu organların seçme ve seçilme nitelikleri kanun ve yönetmeliklerde gösterilmektedir. Malkara Ticaret Borsası Meclisi karar ve denetim organı, Yönetim Kurulu yürütme organı ve Disiplin Kurulu ise disiplin kovuşturmalarını yapan organdır. Malkara Ticaret Borsası’nın hukuki temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanıdır. Genel Sekreter Yönetim Kurulunun inhasıyla Borsa Yönetimi tarafından tayin olunur. Meclis ve Yönetim Kurulu seçimleri haricinde toplantıların daimi üyesi olup oy hakkına haiz değildir. Üyelerin taleplerini en kısa sürede yerine getirmek amacı ile bilgisayar ağı kurulmuş ve sistem donatılmıştır.

Yukarı çık.