TÜRİB KAYIT İŞLEMLERİ

TÜRİB'E KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerçek Kişiler Kayıt İçin Gerekli Evraklar: 
- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
- Adres teyidi için geçerli sayılan belgelerden herhangi biri (ikametgâh ilmühaberi, fatura vb.)
- Gerçek Kişi Müşteri Tanıma Formu (Ek/2 veya vekil tayini halinde Ek/3-b
- Aracı Kurum veya Banka'dan alınacak yatırım hesabını gösterir belge
- Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhütnamesi) (Ek/4)

 

Tüzel Kişiler Kayıt İçin Gerekli Evraklar: 
- Kuruluş ilanının yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi örneği
- Ticaret Sicilinden alınan Faaliyet Belgesi örneği
- Vergi Levhası örneği
- İmza Sirküleri
- Tüzel Kişi Müşteri Tanıma ve Temsilci Tayin Formu (Ek/3-a)

-Şirket Karar Defterine temsilci atanması ile ilgili karar alınması

-Yetkili kişi (ler)dışında bir temsilci atanması halinde noterden tasdikli vekaletname (Türib    işlemlerini  gerçekleştirmeye yetkilidir) ibaresi bulunması gerekmektedir.
- Aracı Kurum veya Banka'dan alınacak yatırım hesabını gösterir belge
- Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhütnamesi) (Ek/4)

 

TÜRİB KAYDI DETAYLI BİLGİ İÇİN:

0282 427 1035

0282 427 1395

 

Yukarı çık.