ÜYE KAYIT İŞLEMLERİ

MALKARA TİCARET BORSASI'NA KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

GERÇEK KİŞİLER İÇİN :                                                           

1.Borsa kayıt beyannamesi

(Kurumumuzdan verilecek)

2.Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye

Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı

veya onaylı örneği ya da sicil tasdiknamesi.

3.Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği

4.Noter tasdikli imza sirküleri

5.İkametgâh ilmühaberi

6.Üç adet fotoğraf

7.Vergi levhası

8.Banka Teminat Mektubu veya Teminat Senedi

9.Vergi borcu yoktur yazısı.

 

⇒Kayıt Formu İndir

 

 

 

TÜZEL KİŞİLER İÇİN :

1.Borsa kayıt beyannamesi

(Kurumumuzdan verilecek)

2.Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da sicil tasdiknamesi.

3.Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri

4.Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği

5.Temsilcilerin üç adet fotoğrafı

6.Temsilcilerin ikametgâh ilmühaberi

7.Vergi levhası

8.Banka Teminat Mektubu veya Teminat Senedi

9.Vergi borcu yoktur yazısı.

 

 

⇒Kayıt Formu İndir

 

Yukarı çık.